اهداف انديشكده

Go to نظریه پردازی، گفتمان سازی، تصمیم سازی، تحلیل آگاهانه و تدبیر مسائل گوناگون در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ….

نظریه پردازی، گفتمان سازی، تصمیم سازی، تحلیل آگاهانه و تدبیر مسائل گوناگون در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ….

Go to طراحی الگوهای موفق، راهبری و جریان سازی در حوزه های مختلف علوم

طراحی الگوهای موفق، راهبری و جریان سازی در حوزه های مختلف علوم

Go to توانمند سازی و ارتقای کارآمدی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در راستای حفظ و توسعه امنیت پایدار

توانمند سازی و ارتقای کارآمدی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … در راستای حفظ و توسعه امنیت پایدار

Go to استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران حوزه های مختلف علوم

استفاده از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران حوزه های مختلف علوم

پایش و سنجش حرکت علمی کشور

کانون اندیشه ورزی، ایده پردازی و توسعه‌ بنیان نظری و معرفتی ایران زمین

آخرین یادداشت ها

تماس با ما

قم – سالاریه – میدان میثم – خیابان اقاقیا – کوچه سوم – پلاک 60 – طبقه منفی یک / تلفن و دورنگار دبیرخانه (تهران): 02128426467 (ساعات اداری 30/14-8)