تحوّل در علوم انسانی، نیاز به جوشش از درون و حمایت از بیرون

در زمینۀ علوم انسانی عقبیم. دوستان که دربارۀ علوم انسانی صحبت کردند، به درستی بر روی اهمّیّت علوم انسانی، حتّی در صنعت، تکیه کردند؛ درست است. این آماری که این برادر عزیزمان دادند برای من جالب بود که گفتند در پیشرفت صنعتی، حدود چهل درصد مثلاً -یا پنجاه درصد- مربوط به مسائل مهندسی و مربوط به مسائل فنّی است، حدود پنجاه شصت درصد مربوط به مسائل علوم انسانی -مثل مدیریّت، همکاری، سخت کوشی- است؛ راست میگویند، این خیلی مهم است. در زمینۀ علوم انسانی، امروز خوشبختانه چند نفر از برادران مطالب خوبی گفتند، همان حرف های دل ما است؛ البتّه حرف های زبان ما هم هست؛ این مسائل را ما هم بعضاً گفتیم. علوم انسانی بسیار مهم است. تحوّل در علوم انسانی که به دلایل بسیار یک امر لازم و ضروری است، نیاز دارد به جوششی از درون و حمایتی از بیرون. خوشبختانه جوشش از درون امروز هست. من میبینم [گزارش کارها]، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی -همین شورای تحوّل و دوستانی که در آنجا مشغول کارند- هم در خود دانشگاه ها، هم آن طور که امروز ملاحظه کردید [در صحبت] بعضی از دوستانی که دربارۀ علوم انسانی صحبت کردند، نشان دهندۀ این است که این جوشش درونی در درون دانشگاه ها آن هم از سوی فرزانگان و از سوی انسانهای دانشمند، وجود دارد؛ حمایت از بیرون هم باید وجود داشته باشد -حمایت گوناگون- که یکی از مصادیق این حمایت، تبعیّت دانشگاه و وزارت از مصوّبات شورای تحوّل است. یک مصوّباتی دارند که امروز هم یکی از برادرها همین حالا بیان فرمودند که همان مقداری که کار شده، همین مقدار عملیّاتی بشود. هر مقداری که تلاش شده است، کار شده است، این اجرائی بشود و عملیّاتی بشود. در دفترها و کتابها و زونکن ها -و به قول ایشان در پیچ وخم های دالانهای وزارت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی- نماند، بیاید عملیّاتی بشود؛ این کاملاً درست است. وزارت به این نکته توجّه کند…امروز سررشتۀ علم در کشور و سررشتۀ دانشگاه در کشور، در دست این برادران خوب ما است؛ اینها بایستی به معنای واقعی کلمه و دلسوزانه دنبال بکنند.

بیانات رهبر انقلاب در دیدار اساتید دانشگاهها مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳

#اندیشکده فارابی #اندیشکده مطالعه و ترویج علوم و حکمت فارابی #فارابی

لینک را نشانه گذاری کنید.