سپتامبر 30, 2020

موضوع فعالیت

برپایی جلسات گفتگو، کنفرانس ‎ها، سمینارها و کارگاه ‎های پژوهشی در حوزه های مختلف علوم با همکاری دانشگاهها و مؤسسات علمی پژوهشی داخلی و خارجی

اجرای فعالیت ‎های تحقیقاتی و علمی کاربردی، بنیادی و توسعه‌ای، ارائه طرح‌ ها و پیشنهادهای جامع و تبادل اطلاعات با سازمان‎ ها، مؤسسات و دانشگاه‎ ها در سطح ملی و بین ‎المللی

  تلاش در جهت نهادینه سازی و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش­ های علمی