تحوّل در علوم انسانی، نیاز به جوشش از درون و حمایت از بیرون

در زمینۀ علوم انسانی عقبیم. دوستان که دربارۀ علوم انسانی صحبت کردند، به درستی بر روی اهمّیّت علوم انسانی، حتّی در صنعت، تکیه کردند؛ درست است. این آماری که این برادر عزیزمان دادند برای من جالب بود که گفتند در پیشرفت صنعتی، حدود چهل درصد مثلاً -یا پنجاه درصد- مربوط به مسائل مهندسی و مربوط از ما بیشتر بدانید تحوّل در علوم انسانی، نیاز به جوشش از درون و حمایت از بیرون[…]

مدیریت تحولات فرهنگی، چرایی و چگونگی

تحول به عنوان یک امر ذاتی در وجود انسان ها و در مجموعه حیات طبیعی و حتی غیر طبیعی وجود دارد و با گذر زمان و با تأثیر و تأثرات جانبی، لحظه به لحظه، تحولاتی بر موجودات عالم عارض می گردد که سرمنشأ آن، ذات حضرت باری تعالی است.
[…]

ایده پردازی چیست؟

ایده یک نوع تصور ذهنی است که در شرایط کمبود و نیاز ارائه می گردد و معمولا برای رشد و پیشرفت از شرایط فعلی نتیجه بخش می باشد. با ایده پردازی می توان شرایط را کاملا متفاوت رقم زد و تحولات جدیدی را در هر زمینه  به وجود آورد.

آسیب‌شناسی سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در مجموعه سیاستگذاری‌های اقتدار عمومی سیاست‌های فرهنگی بالاترین اهمیت را دارد قاعدتاً از این روست که در نگاه یونسکو فرهنگ و سیاستگذاری های فرهنگی در کانون فرآیند توسعه پایدار کشورها تعریف می‌گردند لذا برای سنجش و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگذاری در حوزه فرهنگ نیازمند نگاهی واقع بینانه هستیم.